Exploring Gender

£0+
Rin Jakkavan
2 ratings

‘Exploring Gender’ (เพศไม่ได้มีแค่สอง) คือโปรเจกต์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยผ่านทางการทำความเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง ชิ้นงานประกอบไปด้วย zine(หนังสือทำมือ) ซึ่งมีชุดคำถาม/กิจกรรมง่ายๆที่สามารถนำไปใช้สำรวจความคิดตนเอง หรือถามตอบกับคนใกล้ชิด

£
I want this!

คุณจะได้รับไฟล์ pdf ของ zine จำนวน 38 หน้า

Size
142 MB
Length
38 pages

Ratings

5.0
(2 ratings)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
£0+

Exploring Gender

2 ratings
I want this!